Trang chủ

BCH Chi đoàn

85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngày đăng 22/02/2016 | 04:41 | Lượt xem: 8574

85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịpTết Nguyên đán năm 1946, Bác Hồ viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội".Thời gian càng lùi xa, suy ngẫm câu nói đó của Bác Hồ, chúng ta mới thấy hết giá trị, tầm nhìn chiến lược, tình cảm và lời dạy của Bác dành cho tuổi trẻ. Kể từ ngày thành lập đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trải qua 85 mùa xuân không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

          Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

          Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Khi nhắc đến đoàn viên thanh niên là nhắc đến lực lượng xung kích nhất, năng động, sáng tạo. Đoàn viên thanh niên được thừa hưởng nhiều giá trị tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa, …Chính vì lẽ đó, bản thân đoàn viên thanh niên luôn cần ý thức rõ hơn ai hết vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đoàn viên thanh niên phải là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch, đoàn viên thanh niên phải thật sự tỉnh táo. Mặt khác, chúng ta cần xác định cho mình những giá trị sống đích thực. Bởi, một khi đoàn viên thanh niên có định hướng đúng, đoàn viên thanh niên sẽ sống đúng và làm đúng. Tuổi trẻ phải ra sức "phấn đấu trở thành những thanh niên thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn" (Thông điệp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gửi tuổi trẻ cả nước).Có thể nói, là một đoàn viên thanh niên thời kỳ mới, mỗi đoàn viên đã không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, còn phải thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, đoàn viên thanh niên phải có trách nhiệm và phải đi đầu trong học tập, để đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, tôi nghĩ mình phải tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường, trung thực và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong học tập, chấp hành và tuyên truyền, vận động người khác thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Đóng góp vào trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chi đoàn trường Tiểu học Thái Phiên luôn hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Với đặc trưng từng công việc, mỗi đoàn viên giáo viên trong suốt những năm qua luôn thi đua học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức xứng đáng với truyền thống của Đoàn. Không chỉ tiên phong trong các hoạt động xã hội, đoàn viên giáo viên còn giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt, rèn luyện Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng lực lượng cho các cơ sở Đoàn trong trường học. Chi đoàn giáo viên là những tập thể đoàn kết, nhiệt tình và năng động với trình độ nhận thức đồng đều, năng lực chuyên môn cao. Với vai trò là cánh tay phải của chi bộ trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức và nâng cao khả năng chuyên môn của giáo viên trẻ, chi đoàn giáo viên luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu trong các hoạt động Đoàn – Hội – Đội của các nhà trường. Qua môi trường rèn luyện Chi đoàn, nhiều đoàn viên giáo viên trưởng thành hơn về nhận thức, tích cực học tập nâng cao trình độ và được phát triển Đảng. Hiện nay, nhiều cựu đoàn viên và đoàn viên của Chi đoàn giáo viên đã và đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chuyên môn và trong các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường.

Đứng trước vận hội và thách thức của thời đại mới, mỗi đoàn viên thanh niên đều đang tích cực thi đua rèn đức, luyện tài để đóng góp nhiều hơn nữa vào trang sử vẻ vang  của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà cha anh đã dày công xây dựng.

Một số hình ảnh của Chi Đoàn