Trang chủ

Bộ GD&ĐT

ĐIỀU LỆ GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2009
Ngày đăng 06/07/2009 | 12:00 | Lượt xem: 310

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

                                                                                          

 

ĐIỀU LỆ

GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2009

(Ban hành theo Quyết định số :3811 /QĐ-BGDĐT ngày 29 - 05 -2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

___________

 

            Điều 1. Mục đích, yêu cầu

            1.1.Mục đích: Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2009.

            Động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn Cờ vua trong học sinh phổ thông.

Tăng cường gặp gỡ giao lưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh trong nhà trường.

Phát hiện và tuyển chọn vận động viên Cờ vua xuất sắc cho đội tuyển học sinh tham dự các giải trong nước và quốc tế.

1.2. Yêu cầu: Thi đấu tuyển chọn tại các trường và tại tỉnh.

Vận động viên dự thi đúng đối tượng, theo quy định của Điều lệ.

Điều 2. Đơn vị, đối tượng và số lượng tham dự

2.1. Đơn vị: Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 1 đơn vị thi đấu.

2.2.  Đối tượng:

a. Đối tượng được dự thi:

Học sinh trong năm học 2008 – 2009 đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông đầy đủ hiện hành (bao gồm các trường công lập, bán công, dân lập, tư thục và các trường phổ thông năng khiếu TDTT được thành lập theo ‘‘Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông" ban hành theo quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003) xếp loại học từ lực trung bình (học sinh tiểu học xếp đạt) trở lên, hạnh kiểm khá trở lên và có đủ sức khoẻ thi đấu môn cờ vua.

b. Đối tượng không được dự thi:

Học sinh học các loại hình học tập khác.

c. Học sinh ở lứa tuổi thấp được phép dự thi ở lứa tuổi trên nhưng chỉ được dự thi ở một lứa tuổi.

d.  Chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi môn thi hoặc mỗi nội dung của môn thi tối thiểu phải có vận động viên của 3 đơn vị trở lên tham gia dự thi.

e. Học sinh đang học tại trường phổ thông thuộc địa phương nào thì do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đó cử đi.

            2.3. Số lượng vân động viên: Mỗi đơn vị được đăng ký 2 VĐV nam và 2 VĐV nữ dự thi ở mỗi lứa tuổi.

         Điều 3. Tính chất, nội dung, hình thức, luật và cách tính điểm xếp hạng

3.1. Tính chất:

Thi cá nhân và đồng đội (nam, nữ)

3.2. Nội dung: Cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh cho tất cả các độ tuổi.

3.3. Phân chia lứa tuổi:

+ Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (sinh sau năm 1999 )

+ Độ tuổi: 10 - 11 tuổi (sinh sau năm 1997 )

+ Độ tuổi: 12 - 13 tuổi ( sinh sau năm 1995 )

+ Độ tuổi: 14 - 15 tuổi ( sinh sau năm 1993 );

+ Độ tuổi: 16 tuổi (sinh sau năm 1992)

+ Độ tuổi: 17-18 tuổi ( sinh sau năm 1990).

3.4. Hình thức:

Thi đấu vòng tròn 1 lượt nếu có dưới 10 đấu thủ

Thi theo hệ Thuỵ Sĩ 7 ván nếu có từ 11 đến 20 đấu thủ

Thi đấu hệ Thuỵ Sĩ 9 ván nếu có từ 21 đấu thủ trở lên.

3.5. Luật:

          Áp dụng theo Luật Cờ vua hiện hành của Liên đoàn Cờ Việt Nam.

Thời gian thi đấu cho thể loại cờ tiêu chuẩn quy định cho mỗi đấu thủ là 90 phút để hoàn thành ván cờ.

Thời gian thi đấu cho thể loại cờ nhanh quy định cho mỗi đấu thủ là 25 phút để hoàn thành ván cờ.

3.6. Cách tính điểm và xếp hạng :

a. Cách tính điểm: Thắng 1 điểm, hoà 0,5 điểm, thua 0 điểm.

b. Xếp hạng:

- Cá nhân: Tổng điểm, hệ số luỹ tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa 2 đấu thủ (nếu gặp nhau) và mầu quân của ván này; nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm xếp hạng.

- Đồng đội: Tổng điểm đạt được theo xếp hạng của 2 VĐV nam hoặc nữ ở mỗi lứa tuổi, trường hợp bằng nhau xét tổng thứ hạng của 2 VĐV, đội nào có tổng thứ hạng nhỏ hơn xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì đội nào có VĐV xếp thứ hạng cao hơn được xếp trên.

- Toàn đoàn: Theo tổng điểm đạt được của các đội, tổng thứ hạng của các đội, thứ hạng đội nữ 6 – 9 tuổi.

Điều 4. Đăng ký thi đấu

4.1. Hồ sơ dự thi: Các VĐV về dự giải phải có đủ thủ tục sau:

- Danh sách đăng ký học sinh dự thi do Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ký và đóng dấu (theo mẫu đính kèm).

- Mỗi thành viên tham dự nộp 02 ảnh 3 x 4 để làm thẻ tham dự.

- Giấy khai sinh chính hoặc bản sao giấy khai sinh theo quy định của nhà nước.

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

- Phiếu thi đấu: Theo  mẫu dưới đây

 

              PHIẾU DỰ THI  GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TOÀN QUỐC LẦN THỨ I- 2009

                                         Môn thi :                                           Bậc, cấp học:

ảnh cỡ 3x4

có dấu giáp lai                 của trường

 


                                      - Họ và tên học sinh :                                                  Nam& Nữ :

                                      - Ngày tháng năm sinh :

                                      - Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú :

 

                                      - Lớp :                Trường :

                                      - Quận, (huyện):

Chữ ký của học sinh      - Tỉnh, thành phố :      

                                      - Xếp loại học lực :                    Hạnh kiểm :

 

    GVCN ký                     BGH trường                               Phòng GD&ĐT                        Sở GD và ĐT

  (Ghi rõ họ tên)   (Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ tên )   (đối với học sinh TH,THCS)  (Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ, tên)                 

                                                                               (Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ tên)

 

            4.2. Thời hạn đăng ký:

- Hạn nộp đăng ký: Chậm nhất là hết ngày 25-7-2009 (theo dấu bưu điện).

- Nơi nộp đăng ký: 01 bản gửi về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội. Điện thoại và Fax : 04.38694983; 0935698838; 01 bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình số 5 Quang Trung, thị xã Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. ĐT: 0523 822797; 0989639599.

Điều 5. Đơn vị đăng cai và thời gian tổ chức thi đấu

5.1. Đơn vị đăng cai:  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

5.2.  Thời gian: từ ngày 9 - 16/8/2009.

- Ngày 9/8/2009: Đón tiếp tại trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình, kiểm tra nhân sự, làm thẻ và làm các thủ tục tham dự giải.

- Ngày 10/8/2009: họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Thành phần tham dự: Ban tổ chức giải, các trưởng đoàn, huấn luyện viên.

- Ngày 11/8/2009 (Thứ 3): 8h30 Khai mạc và thi đấu chính thức 

Điều 6. Kinh phí và chế độ đài thọ

- Kinh phí tổ chức giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Thể thao học sinh Việt Nam đảm nhiệm.

- Các đơn vị dự giải tự túc hoàn toàn kinh phí đi,về, ăn, ở, bồi dưỡng tập luyện, thi đấu, trang phục, tàu xe đi lại trong thời gian tập huấn và thi đấu theo Thông tư 103/2004 /TTLT/BTC- UBTDTT, Thông tư 118/2004/TT-BTC.

- Tiền làm thẻ VĐV các thành viên khác trong đoàn: 10.000đ/ 1người

Điều 7. Khen thưởng, kỉ luật và khiếu nại

7.1. Khen thưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng:

            - Cờ và giải thưởng cho các đoàn xếp hạng nhất, nhì, 2 giải ba

            - Cúp, Cờ và giải thưởng cho các đội xếp hạng nhất; cờ và giải thưởng cho đội nhì và 2 đội ba.

- Huy chương vàng, bạc, đồng và giải thưởng cho các VĐV đạt giải nhất, nhì, 2 giải ba.

7.2. Kỷ luật: Huấn luyện viên, vận động viên vi phạm Điều lệ giải, khiếu nại không có căn cứ, thiếu tôn trọng Ban tổ chức, trọng tài gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến công tác tổ chức giải, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị các hình thức kỷ luật cảnh cáo, truất quyền chỉ đạo, quyền thi đấu và thông báo toàn ngành.

7.3. Khiếu nại: Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại, khiếu nại phải bằng văn bản gửi Ban tổ chức, trọng tài, khi phát hiện vi phạm Điều lệ.

- Ban tổ chức có trách nhiệm xử lý và giải quyết kịp thời các vấn đề về nhân sự.

- Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật do trọng tài giám sát giải quyết ngay tại chỗ, trường hợp còn tiếp tục khiếu kiện thì Tổng trọng tài phối hợp cùng tổ trọng tài xem xét, xử lý, giải quyết ngay tại chỗ.

Điều 8. Công tác tổ chức chỉ đạo giải

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Thể thao học sinh Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn bộ giải, cơ quan thường trực chỉ đạo là Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức uỷ nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đăng cai tổ chức giải Cờ vua học sinh toàn quốc.

  Chỉ có Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có quyền bổ sung, sửa đổi điều lệ khi cần thiết.

                                    

                                                KT. BỘ TRƯỞNG

   THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

           Nguyễn Vinh Hiển        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UBND ………………………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

……………, ngày        tháng         năm 2009

 

Mẫu đăng ký

           

           

BẢN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CÁN BỘ, VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2009

 

1. CÁN BỘ ĐOÀN:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ ở đơn vị

Chức vụ trong đoàn

Số điện thoại liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VẬN ĐỘNG VIÊN HỌC SINH:

 

 

TT

 

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Lứa tuổi thi đấu

Nội dung thi đấu

Cờ nhanh

Cờ tiêu chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký và đóng dấu)