Trang chủ

Cấp Ủy Chi Bộ

Đại hội Chi bộ trường tiểu học Thái Phiên nhiệm kỳ 2017-2020
Ngày đăng 28/07/2017 | 05:22 | Lượt xem: 7869

   Sáng ngày 28/7/2017 tại trường Tiểu học Thái Phiên đã diễn ra Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Kim Anh – Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Tre; đồng chí Nguyễn Chiến Vương – phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đồng chí Nguyễn Thành Công – chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc phường cùng 34 đồng chí Đảng viên trong Chi bộ về dự đông đủ.

   Đại hội chi bộ trường Tiểu học Thái Phiên diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của thành phố và đất nước, đặc biệt hướng tới kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2-9.

   Với nhiệm vụ chính trị là xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Thái Phiên là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn chi bộ. Là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, tính thống nhất, ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường.

   Tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Phượng – Bí thư Chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017; chỉ rõ ưu, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới; nhất là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tính đột phá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
   Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra cấp ủy Chi bộ gồm 5 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ là những đồng chí có đầy đủ những phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ và năng lực lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới...theo đúng quy định của Đảng.

   Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Bùi Kim Anh - BT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà chi bộ trường Tiểu học Thái Phiên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng những nhiệm vụ chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi trong nhiệm kỳ tới.

Văn nghệ chào mừng

Các Đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc quy chế Đại hội

     

Đảng viên phát biểu ý kiến trong Đại hội

Chi bộ bỏ phiếu bầu cử

Đồng chí Bùi Kim Anh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Tre phát biểu ý kiến chỉ đạo trong Đại hội

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt Đại hội và được đồng chí Bùi Kim Anh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Tre tặng hoa chúc mừng.