Trang chủ

Công tác Đoàn Thể

Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn văn hóa cấp Quận Năm học 2018 - 2019
Ngày đăng 04/12/2018 | 09:50 | Lượt xem: 352

          Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn văn hóa cấp tiểu học quận Ngô Quyền năm nay được tổ chức ngày 14/11, ngày 27,28/11, tại 3 điểm thi: Trường Tiểu học Quang Trung được chọn làm điểm thi phần năng lực hiểu biết, trường Tiểu học Chu Văn An và Nguyễn Thượng Hiền được chọn làm điểm thi phần thực hành giảng dạy 2 tiết, trong đó 1 tiết tự chọn và 1 tiết dạy do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bắt thăm. Trường Tiểu học Thái Phiên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng vinh dự có 13 thầy cô tham dự hội thi và được công nhận đạt Giáo viên dạy giỏi các môn văn hóa cấp Tiểu học quận Ngô Quyền năm học 2018 – 2019 theo quyết định 646/QĐ-PGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2018. Trong đó có 4 thầy cô đạt loại Giỏi, 9 thầy cô đạt loại Khá.
 


 

 

           Qua hội thi, các đ/c giáo viên được thể hiện năng lực; học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; về tổ chức các hoạt động dạy học, khai thác và sử dụng sáng tạo hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học,phát triển năng lực học tập của mỗi học sinh. Đồng thời, Hội thi còn là dịp để các cấp quản lý đánh giá thực trạng đội ngũ của các đơn vị, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.