Trang chủ

BCH Công đoàn

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2017
Ngày đăng 15/10/2014 | 10:43 | Lượt xem: 1310

Chức vụ Họ và tên
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Hương
Phó Chủ tịch Công đoàn Khổng Thị Huyền
Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trịnh Thị Thu Trang
Trưởng ban Nữ công Công đoàn Khổng Thị Huyền
Thủ quỹ Phạm Thị Thu Hà
Ủy viên Nguyễn Đình Hái