Trang chủ

Giới thiệu

Phân công phòng thi, số báo danh học sinh lớp 2B2 thi khảo sát đầu năm 2012-2013
Ngày đăng 24/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 261

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHIÊN

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2

P.Thi

SBD

HỌ TÊN

LỚP

MÔN THI

CHỮ KÝ

TOÁN

ĐỌC

VIẾT

TV

TOÁN

TV

1(13)

3

Lê Quỳnh An

2B2

 

 

 

 

 

 

1(13)

14

Nguyễn Hoàng Anh

2B2

 

 

 

 

 

 

1(13)

16

Nguyễn Trọng Hùng Anh

2B2

 

 

 

 

 

 

2(14)

22

Trương Nhật Anh

2B2

 

 

 

 

 

 

2(14)

25

Nguyễn Phương Anh

2B2

 

 

 

 

 

 

2(14)

32

Nguyễn Tuấn Anh

2B2

 

 

 

 

 

 

2(14)

36

Đỗ Việt Anh

2B2

 

 

 

 

 

 

3(24)

44

Đàm Lam Chi

2B2

 

 

 

 

 

 

3(24)

47

Hà Quỳnh Chi

2B2

 

 

 

 

 

 

3(24)

49

Nguyễn Thủy Chi

2B2

 

 

 

 

 

 

3(24)

54

Mai Hà Dung

2B2

 

 

 

 

 

 

3(24)

57

Nguyễn Trung Dũng

2B2

 

 

 

 

 

 

4(25)

61

Nguyễn Minh Dương

2B2

 

 

 

 

 

 

4(25)

74

Nguyễn Trọng Đức

2B2

 

 

 

 

 

 

4(25)

79

Vũ Thị Hải Hà

2B2

 

 

 

 

 

 

5(26)

82

Phạm Thu Hà

2B2

 

 

 

 

 

 

5(26)

90

Triệu Quốc Hiếu

2B2

 

 

 

 

 

 

5(26)

92

Nguyễn Xuân Hiếu

2B2

 

 

 

 

 

 

5(26)

96

Nguyễn Việt Hùng

2B2

 

 

 

 

 

 

5(26)

98

Phạm Quốc Huy

2B2

 

 

 

 

 

 

5(26)

99

Phạm Quỳnh Hương

2B2

 

 

 

 

 

 

6(9)

101

Nguyễn Đặng Mỹ Khanh

2B2

 

 

 

 

 

 

6(9)

112

Nguyễn Lê Giang Lam

2B2

 

 

 

 

 

 

6(9)

117

Đặng Bảo Linh

2B2

 

 

 

 

 

 

6(9)

119

Nguyễn Hiền Linh

2B2

 

 

 

 

 

 

7(10)

123

Vũ Khánh Linh

2B2

 

 

 

 

 

 

7(10)

132

Nguyễn Thị Huyền Ly

2B2

 

 

 

 

 

 

7(10)

136

Phạm Yến Mi

2B2

 

 

 

 

 

 

7(10)

138

Nguyễn Đức Minh

2B2

 

 

 

 

 

 

8(11)

140

Trần Đỗ Hải Minh

2B2

 

 

 

 

 

 

9(12)

163

Đỗ Hồng Ngọc

2B2

 

 

 

 

 

 

9(12)

165

Nguyễn Khánh Ngọc

2B2

 

 

 

 

 

 

10(19)

182

Mai Tiến Quang

2B2

 

 

 

 

 

 

10(19)

185

Dương Minh Quân

2B2

 

 

 

 

 

 

10(19)

195

Nguyễn Phương Thảo

2B2

 

 

 

 

 

 

11(20)

197

Phạm Phương Thảo

2B2

 

 

 

 

 

 

11(20)

209

Đoàn Thị Huyền Trang

2B2

 

 

 

 

 

 

11(20)

213

Nguyễn Thu Trang

2B2

 

 

 

 

 

 

12(21)

219

Hoàng Anh Tú

2B2

 

 

 

 

 

 

12(21)

223

Lương Sơn Tùng

2B2

 

 

 

 

 

 

12(21)

225

Vũ Phương Uyên

2B2