Trang chủ

Giới thiệu

Phân công phòng thi, số báo danh học sinh lớp 2B6 thi khảo sát đầu năm 2012-2013
Ngày đăng 24/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 233

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHIÊN

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2

P.Thi

SBD

HỌ TÊN

LỚP

MÔN THI

CHỮ KÝ

TOÁN

ĐỌC

VIẾT

TV

TOÁN

TV

1(13)

7

Nguyễn Duy Anh

2B6

 

 

 

 

 

 

1(13)

8

Đỗ Đức Anh

2B6

 

 

 

 

 

 

1(13)

13

Nguyễn Hải Anh

2B6

 

 

 

 

 

 

1(13)

15

Nguyễn Hoàng Anh

2B6

 

 

 

 

 

 

1(13)

17

Vũ Phúc Kiều Anh

2B6

 

 

 

 

 

 

2(14)

28

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

2B6

 

 

 

 

 

 

2(14)

30

Ngô Thủy Anh

2B6

 

 

 

 

 

 

2(14)

33

Phạm Tuấn Anh

2B6

 

 

 

 

 

 

2(14)

34

Vũ Tuấn Anh

2B6

 

 

 

 

 

 

3(24)

46

Nguyễn Mai Chi

2B6

 

 

 

 

 

 

3(24)

48

Trần Vũ Quỳnh Chi

2B6

 

 

 

 

 

 

4(25)

62

Đoàn Quỳnh Dương

2B6

 

 

 

 

 

 

4(25)

66

Lê Khánh Đạt

2B6

 

 

 

 

 

 

4(25)

75

Trần Trung Đức

2B6

 

 

 

 

 

 

4(25)

80

Vũ Thị Hải Hà

2B6

 

 

 

 

 

 

5(26)

95

Phạm Việt Hoàng

2B6

 

 

 

 

 

 

6(9)

104

Lê Cao Khoa

2B6

 

 

 

 

 

 

7(10)

121

Nguyễn Thị Khánh Linh

2B6

 

 

 

 

 

 

7(10)

134

Nguyễn Văn Đức Mạnh

2B6

 

 

 

 

 

 

7(10)

139

Vũ Đức Minh

2B6

 

 

 

 

 

 

8(11)

141

Nguyễn Quang Minh

2B6

 

 

 

 

 

 

8(11)

147

Trần Trà My

2B6

 

 

 

 

 

 

8(11)

151

Đào Nhật Nam

2B6

 

 

 

 

 

 

8(11)

157

Phạm Bá Nghĩa

2B6

 

 

 

 

 

 

9(12)

166

Ngô Thị Ngọc

2B6

 

 

 

 

 

 

9(12)

171

Nguyễn Yến Nhi

2B6

 

 

 

 

 

 

9(12)

175

Dương Hoàng Phúc

2B6

 

 

 

 

 

 

10(19)

183

Lê Hồng Quân

2B6

 

 

 

 

 

 

10(19)

188

Lê Nguyễn Ngọc Thạch

2B6

 

 

 

 

 

 

10(19)

191

Nguyễn Hữu Thành

2B6

 

 

 

 

 

 

10(19)

193

Vũ Việt Thành

2B6

 

 

 

 

 

 

11(20)

201

Nguyễn Đức Thịnh

2B6

 

 

 

 

 

 

11(20)

205

Nguyễn Trần Thủy Tiên

2B6

 

 

 

 

 

 

11(20)

206

Bùi Phương Trà

2B6

 

 

 

 

 

 

12(21)

217

Nguyễn Thành Trung

2B6

 

 

 

 

 

 

12(21)

218

Vũ Thành Trung

2B6

 

 

 

 

 

 

12(21)

220

Bùi Minh Tú

2B6

 

 

 

 

 

 

12(21)

233

Trần Thị Bảo Yến

2B6