Trang chủ

Giới thiệu

Phân công chuyên môn năm học 2015-2016
Ngày đăng 25/08/2015 | 04:07 | Lượt xem: 326

STT
 

Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Trình
độ
đào tạo
Trình độ Nhiệm vụ
được giao 
Tổng số
tiết dạy
/tuần
Biên
chế
Hợp
đồng
Ghi chú
(đang theo
học lớp gì?)
Tin
học
Ngoại
ngữ
Đảng
viên
QLNN QLGD
1 Nguyễn Thị Tư 1/5/1962 ĐH     X X X Chỉ đạo chung
Dạy CLB Toán L5
2 tiết X    
2 Bùi Thị Mỹ Hà 2/11/2013 ĐH     X X X PT Chuyên môn
Dạy CLB Toán, TV  L2
4 tiết X    
3 Nguyễn Thị Thu Hương 5/12/1982 ĐH     X X X PT HĐNGLL
Dạy CLB Toán L3
4 tiết X   Thạc sĩ
4 Lã Thị Hạnh 21/10/1963 TC     X X X Văn thư+Thủ quỹ
Dạy Âm nhạc lớp 1
7 tiết X    
5 Đỗ Thị Thu Hằng 6/11/1969 TC     X     Thư viện
Dạy Âm nhạc lớp 2,4
14 tiết X    
6 Vũ Thị Nga 1/4/1976 ĐH           Dạy lớp 1A1 23 tiết X    
7 Vũ Thị Thanh Mai 20/4/1977 ĐH     X     Dạy lớp 1A2 23 tiết X    
8 Phạm Thị Thu Hà 6/10/1979 ĐH           Dạy lớp 1A3 23 tiết X    
9 Hoàng Thị Kim Liên 6/3/1977 ĐH     X     Dạy lớp 1A4 23 tiết X    
10 Phạm Thị Vân Anh 19/5/1978 ĐH     X     Dạy lớp 1A5 23 tiết X   TC Chính trị
11 Phạm Thị Thủy 23/12/1976 ĐH           Dạy lớp 1A6 23 tiết X    
12 Trần Thị Hà 28/6/1976 ĐH     X     Dạy lớp 1A7 23 tiết x    
13 Phạm Thị Tuyết Nhung 4/12/1983 ĐH           Dạy lớp 2B1 23 tiết X    
14 Đặng Thị Khánh Quyên 13/10/1976 ĐH     X     Dạy lớp 2B2 23 tiết X    
15 Hoàng Thị Thúy Linh 17/5/1979 ĐH     X     Dạy lớp 2B3 23 tiết X    
16 Phạm Thị Xuân 2/10/1974 ĐH     X     Dạy lớp 2B4 23 tiết X    
17 Đinh Ngọc Tuyết 24/10/1960     X     Dạy lớp 2B5   X   Tháng 11 về hưu
18 Đỗ Thị Duyến 1/10/1993           Dạy lớp 2B5 23 tiết   X HĐ Quận
19 Đỗ Thị Trang 9/5/1988 ĐH     X     Dạy lớp 2B6 23 tiết X    
20 Phan Ngọc Hương 25/6/1989 ĐH           Dạy lớp 2B7 23 tiết X    
21 Trịnh Thị Thu Trang 23/7/1981 ĐH     X     Dạy lớp 3C1 22 tiết X    
22 Phạm Thị Thu Minh 26/11/1979 ĐH     X     Dạy lớp 3C2 22 tiết X    
23 Trần Thị Bích Thu 20/8/1969 ĐH     X     Dạy lớp 3C3 22 tiết X    
24 Đoàn Thị Mai Hương 3/11/1977 ĐH     X     Dạy lớp 3C4 22 tiết X    
25 Dương Thị Thu Hà 10/11/1974 ĐH           Dạy lớp 3C5 22 tiết X    
26 Khổng Thị Huyền 30/10/1980 ĐH     X     Dạy lớp 3C6 22 tiết X    
27 Phạm Hải Yến 25/8/1986 ĐH           Dạy lớp 3C7 22 tiết X    
28 Trần Thị Phương Thảo 21/12/1994           Dạy lớp 3C8 15 tiết   X HĐ Quận
29 Nguyễn Thị Thu Nga 29/9/1991 ĐH           Dạy lớp 3C8, hỗ trợ TPT 7 tiết   X HĐ Quận
30 Nguyễn Thị Thu Hằng 20/2/1977 ĐH     X     Dạy lớp 4D1 21 tiết X    
31 Vũ Thị Kim Xuân 23/4/1974 ĐH     X     Dạy lớp 4D2 21 tiết X    
32 Nguyễn Đức Tài 10/11/1986 ĐH     X     Dạy lớp 4D3 21 tiết X    
33 Nguyễn Thị Tý 21/8/1982 ĐH           Dạy lớp 4D4 21 tiết X    
34 Đào Thị Thanh Tâm 22/3/1974 ĐH     X     Dạy lớp 4D5 21 tiết X    
35 Phạm Thị Trâm Oanh 22/1/1968 ĐH           Dạy lớp 4D6 21 tiết X    
36 Nguyễn Huy Tưởng 17/8/1980           Dạy lớp 4D7 21 tiết   X HĐ Quận
37 Đặng Thị Ngọc Hân 22/12/1973 ĐH     X     Dạy lớp 5H1 21 tiết X    
38 Nguyễn Văn Cả 19/5/1988 ĐH     X     Dạy lớp 5H2 21 tiết X   Thạc sĩ
39 Nguyễn Thị Hồng Nhữ 28/1/1970 ĐH     X     Dạy lớp 5H3 21 tiết X    
40 Nguyễn Đình Hái 24/8/1975 ĐH     X     Dạy lớp 5H4 21 tiết X   TC Chính trị
41 Phạm Thị Thanh Liễu 11/9/1973 ĐH           Dạy lớp 5H5 21 tiết X    
42 Bùi Thị Thu Thủy 15/1/1961     X     Dạy lớp 5H6 21 tiết X    
43 Vũ Thị Lan Anh 5/10/1980 ĐH           Dạy Tiếng Anh 28 tiết X    
44 Bùi Thị Thanh Huyền 18/7/1979 ĐH     X     Dạy Tiếng Anh 22 tiết X    
45 Nguyễn Thị Vân 18/10/1985 ĐH     X     Dạy Tiếng Anh 21 tiết X    
46 Nguyễn Thị Thùy Dung 9/11/1991 ĐH           Dạy Tiếng Anh 24 tiết   X HĐ Trường
47 Phạm Việt Dũng 19/68/1987 ĐH           Dạy Thể dục 22 tiết   X HĐ Trường
48 Hoàng Văn Định 22/11/1989 ĐH           Dạy Thể dục 26 tiết   X HĐ Trường
49 Đỗ Đức Trung 1/5/1987 ĐH           Dạy Thể dục 22 tiết   X HĐ Trường
50 Hoàng Thị Thu Hà 1/12/1986 ĐH           Dạy Mỹ thuật 21 tiết X    
51 Đoàn Thị Hạnh 19/12/1990 ĐH           Dạy Mỹ thuật 16 tiết   X HĐ Quận
52 Nguyễn Thị Hà Thu 2/9/1985 ĐH           Dạy Mỹ thuật 20 tiết   X HĐ Trường
53 Trần Đức Tuấn 21/8/1985 ĐH           Dạy Âm nhạc 22 tiết X    
54 Nguyễn Thị Kim Thanh 21/9/1981 ĐH           Dạy Tin học 22 tiết   X HĐ Trường
55 Phan Ngọc Thu 2/2/1988 ĐH           Dạy Tin học 22 tiết   X HĐ Trường
56 Phan Thị Thủy 23/12/1979 ĐH           Dạy Tin học 26 tiết   X HĐ Trường