Trang chủ

Góc học tập

Thư viện thân thiện trường Tiểu học Thái Phiên đã chính thức đi vào hoạt động.

Ngày đăng 06/10/2019 | 12:23 | Lượt xem: 221
Thư viện thân thiện trường Tiểu học Thái Phiên đã chính thức đi vào hoạt động.

Sáng kiến sử dụng webcam thay cho máy chiếu đa vật thể

Ngày đăng 12/02/2009 | 12:00 | Lượt xem: 337
  Sáng kiến sử dụng webcam thay cho máy chiếu đa vật thể của Thầy Nguyễn Văn Thành , giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, TP.Pleiku, Gia Lai.

Đề kiểm tra môn Khoa - Sử - Địa cuối kì I năm học 2007 - 2008

Ngày đăng 15/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 278
Khoa học lớp 4 Câu 1 . Đánh dấu ´ vào ô      trước ý đúng nhất (2 điểm) ...

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt năm học 2007 - 2008

Ngày đăng 15/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 266
Lớp 2 I/ Tập chép (Giáo viên chép bài lên bảng) - ( 8   điểm ) Bài viết: " Rước đèn " SGK-TV1-T2/158 II/ Bài tập ( 2 điểm ) 1)...