Trang chủ

Góc học tập

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt năm học 2007 - 2008
Ngày đăng 15/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 246

Lớp 2

I/ Tập chép (Giáo viên chép bài lên bảng) - (8  điểm)

Bài viết: "Rước đèn"

SGK-TV1-T2/158

II/ Bài tập (2 điểm)

1) Tìm tiếng trong bài:

- Có vần iu:......................................................................................................................

- Có vần uyu:....................................................................................................................

2) Điền chữ

a, c hay k ?           .....ổng làng                     cửa ....ính

b, g hay gh?          .....ọn gàng                      xuồng ....e

 

Lớp 3

I/ Chính tả (10 điểm)

1. Chính tả (Nghe – viết) - (8 điểm):

Bài viết:  "Cây và hoa bên lăng Bác" (Từ Sau lăng.... đến toả hương ngào ngạt – SGK TV2-T2/114)

2. Bài tập (2 điểm )  Điền vào chỗ trống: c hay k

                                bà .....ụ                                   .....àng .....ua

                                .....iên nhẫn                                            ....iến ......àng

II/ Luyện từ và câu (3 điểm)

1. Tìm 3 từ chỉ hoạt động của học sinh ?  Đặt câu với 1 từ vừa tìm được ( 1,5 điểm )

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 2. Xếp các từ cho dưới đây thàng từng cặp  nghĩa trái ngược nhau ( từ trái nghĩa ) :

trời , trên , đất , ngày , dưới , đêm

...........................................................................................................................

III/ Tập làm văn (7 điểm)

                Em hãy kể về một người bạn thân của em (từ 4 đến 6 câu)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lớp 4

I/ Chính tả (Nghe viết – 8 điểm)

                Bài: "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" ( Từ Một hôm... đến vẫn khóc)

                                                                                                                SGK TV4-T1/Trang 4

Bài tập (2 điểm): Điền l hay n:

Đi ......ên                 .......o .......ắng                        yên ......ặng

......ồi ......iêu          .......àng xóm                          chắc ...... ịch

II/ Luyện từ và câu (3 điểm)

1, Hãy gạch chân những từ xếp sai trong hai cột dưới đây

 

 

A. Thể hiện lòng nhân hậu, tinh thần đoàn kết

B. Từ trái nghĩa nhân hậu, đoàn kết

nhân ái, nhân hậu, đùm bọc, bao che, che chở, chia rẽ, nhân từ

cưu mang, độc ác, áp bức, tàn bạo, tàn ác, trung hậu, hung hãn

 

 

2, Khoanh tròn vào các chữ cái đặt trước thành ngữ không nói về lòng nhân hậu

A. Môi hở răng lạnh.                                                                           B. Cháy nhà ra mặt chuột.

C. Thương người như thể thương thân.                                           D. Máu chảy ruột mềm.

E. Lá lành đùm lá rách.                                                                        F. Đèn nhà ai nhà nấy rạng.

G. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

3, Thành ngữ nào có nghĩa tương tự nhau: (ghi chữ cái đặt trước thành ngữ)

................................................................................................................................................

III/ Tập làm văn (7 điểm)

                Hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể về một người trong gia đình mà em yêu quí.