Trang chủ

Góc học tập

Sáng kiến sử dụng webcam thay cho máy chiếu đa vật thể

Ngày đăng 12/02/2009 | 12:00 | Lượt xem: 284
  Sáng kiến sử dụng webcam thay cho máy chiếu đa vật thể của Thầy Nguyễn Văn Thành , giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, TP.Pleiku, Gia Lai.

Đề kiểm tra môn Khoa - Sử - Địa cuối kì I năm học 2007 - 2008

Ngày đăng 15/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 221
Khoa học lớp 4 Câu 1 . Đánh dấu ´ vào ô      trước ý đúng nhất (2 điểm) ...

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt năm học 2007 - 2008

Ngày đăng 15/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 215
Lớp 2 I/ Tập chép (Giáo viên chép bài lên bảng) - ( 8   điểm ) Bài viết: " Rước đèn " SGK-TV1-T2/158 II/ Bài tập ( 2 điểm ) 1)...