Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Tập huấn Thông tư 22
Ngày đăng 18/04/2017 | 10:46 | Lượt xem: 432

Thực hiện kế hoạch năm học và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt đợt kiểm tra học kì cuối năm học đạt hiệu quả cao, hôm nay ngày 18/4/2017 Phòng giáo dục và đào tạo quận Ngô Quyền tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư 22/BGD" cho cán bộ quản lí và giáo viên tổ khối trưởng trong toàn quận trong thời gian 1 ngày tại trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền. Lớp tập huấn diễn ra với 2 nội dung: Nội dung 1: Lí luận chung về thiết kế ra đề kiểm tra định kì theo thông tư 22/BGD Nội dung 2: Thảo luận nhóm xây dựng Ma trận và Đề kiểm tra minh họa cho từng môn học đồng thời chia sẻ tại lớp học. Lớp học diễn ra rất sôi nổi, bởi có rất nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ về nhận thức, những băn khoăn trong quá trình nghiên cứu tài liệu tại cơ sở. Các ý kiến của các đ/c cán bộ quản lí, giáo viên đã được PGD giải đáp và thống nhất về Khung ma trận và kĩ thuật ra đề cho từng môn học