Trang chủ

Sở GD&ĐT

Kế hoạch giao lưu Ngoại ngữ bậc tiểu học thành phố

Ngày đăng 01/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 287
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:   ...

Công văn của Sở Giáo dục- Đào tạo Hải Phòng về việc tập hợp các bài giảng điện tử và chọn các bài giảng điện tử tiêu biểu.

Ngày đăng 18/04/2009 | 12:00 | Lượt xem: 225
Công văn số: 269/SGDĐT-VP, ngày 10 tháng 4 năm 2009. V/v tập hợp các bài giảng điện tử và chọn các bài giảng điện tử tiêu biểu.

Công văn hướng dẫn viết SKKN năm học 2008-2009 ngành học PT

Ngày đăng 02/03/2009 | 12:00 | Lượt xem: 218
  UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Số:  06/KTh-PGD V/v  Triển khai viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2008-2009 . ...

Lịch thi GV dạy giỏi thành phố năm học 2008- 2009

Ngày đăng 06/02/2009 | 12:00 | Lượt xem: 205
STT Đơn vị Ngày bốc bài Ngày dạy Địa điểm dạy 1...

Huong dan tong ket 5 nam phong trao "Gioi viec truong - Dam viec nha" giai doan 2005 - 2009 ; Chuong trinh cong tac nu cong nam 2009

Ngày đăng 04/02/2009 | 12:00 | Lượt xem: 211
Năm 2009 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2009), 20 năm phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"...

Hướng dẫn kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009

Ngày đăng 20/01/2009 | 12:00 | Lượt xem: 211
Thực hiện Chỉ thị số 28/2008/CT-UBND ngày 11/12/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Kỷ Sửu 2009;...

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi thành phố năm học 2008 - 2009

Ngày đăng 25/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 211
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo; thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 - 2009, Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức kỳ thi giáo viên dạy giỏi thành phố đối với cấp tiểu học. Các phòng Giáo...

Lịch hoạt động năm hoc 2008-2009 GD Tiểu học

Ngày đăng 20/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 208
lịch hoạt động năm học 2008-2009 cấp tiểu học hảI phòng   Thời gian Nội dung công việc Dự kiến địa điểm và đơn vị phối hợp tham gia ...

Mẫu biên bản kiểm tra đầu năm tiểu học

Ngày đăng 20/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 233
Đề nghị các PGD lấy file mẫu biên bản kiểm tra đầu năm để chuẩn bị cho kế hoạch kiểm tra sắp tới.

Hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2008-2009

Ngày đăng 15/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 223
Công văn số 1249/GDĐT-KT về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2008-2009

Triển khai nhiệm vụ năm học GD tiểu học 2008-2009

Ngày đăng 03/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 210
      ubnd Thành Phố hải phòng       ...

Chương trình hoạt động của ngành GD - ĐT Hải Phòng hướng tới ngày CNTT lần thứ tư

Ngày đăng 11/05/2008 | 12:00 | Lượt xem: 213
Năm học 2008-2009 Bộ GD&ĐT lấy chủ đề là năm học CNTT; năm thành phố tiếp tục chủ đề Cải cách hành chính và giải phóng mặt bằnggggmà tin học hoá hành chính là giải pháp quan trọng nhất đối với...