Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
Ngày đăng 04/12/2018 | 09:24 | Lượt xem: 179

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe rất nhiều thông tin một số vấn đề liên quan về tình hình an ninh chính trị trong nước, tỉnh và thành phố; triển khai quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; trao đổi một số thông tin về tình hình thông tin mạng hiện nay và những vấn đề đặt ra cần quan tâm trong lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành đối với lĩnh vực này.
Thông qua hội nghị này đã giúp các cán bộ nắm được những nội dung cơ bản của chỉ thị số 28-CT/TW từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những thông tin có nội dung xấu, độc hại gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, chế độ, ảnh hưởng xấu đến tiến trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố và của đất nước. Chủ động phòng ngừa, hạn chế những sơ hở, thiếu sót, không để các thế lực thù địch và các loại đối tượng lợi dụng xâm nhập hệ thống thông tin, thu thập, chiếm đoạt bí mật nhà nước, thông tin nội bộ gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của cơ quan, tổ chức và công dân. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình thông tin trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý các trang thông tin điện tử; có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các trang thông tin điện tử, blog có nội dung xấu, độc, tin nhắn rác; quản lý chặt chẽ điện thoại di động trả trước. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, an toàn thông tin; xây dựng và ban hành Luật An ninh thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành.