Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục tiểu học
Ngày đăng 30/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 414

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo  

 Căn cứ Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm củagiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 đối với cấp Tiểu học như sau:

A - NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2009 - 2010 được xác định là "Năm học đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục", giáo dục tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" ở tất cả các trường tiểu học trong phạm vi toàn quốc.

Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, bước đầu thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí; tiếp tục tổ chức đánh giá sự phù hợp của chương trình, sách giáo khoa cấp Tiểu học.

Duy trì, củng cố thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học - Chống mù chữ, đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong cả nước, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.