Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Hướng dẫn tổng kết năm học 2009 - 2010
Ngày đăng 27/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 487

     Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010; Quyết định số...

Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010; Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 7394/BGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2009-2010, Bộ GDĐT hướng dẫn các sở GDĐT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2009-2010, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Tình hình và kết quả thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" (có số liệu cụ thể về việc kiểm tra, đánh giá, công nhận trường đạt danh hiệu "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" theo tiêu chí đã ban hành); tình hình triển khai thí điểm mô hình "trường THCS thân thiện" tại 50 trường THCS thuộc 8 tỉnh tham gia Dự án.

2. Quy mô phát triển học sinh, các loại hình trường lớp THCS, THPT, tình hình chuyển đổi các loại hình trường.

3. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; việc triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng (cần đánh giá cụ thể biện pháp và kết quả công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; công tác giúp đỡ học sinh yếu kém; biện pháp giảm số lượng HS lưu ban, bỏ học; việc dạy học môn Tin học, Ngoại ngữ; việc thí điểm mô hình trường THPT kỹ thuật (nếu có); việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong các môn học; việc triển khai tích hợp giáo dục môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các môn học).

4. Kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; tình hình và kết quả triển khai yêu cầu chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua "đọc - chép"; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học và quản lý ở từng cấp học; kết quả xây dựng "nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học trên website của sở GDĐT, phòng GDĐT và các trường THPT, THCS.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm,