Trang chủ

Giải trí

Hãy chuyển trọng tâm sang chân này
Ngày đăng 04/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 359

Bạn có thường nghe câu đó từ huấn luyện viên của mình không?Đánh cuộc là thậm chí rất thường nghe nếu bạn là người mới học hoặc ngay cả đã học nâng cao, nhưng hễ bước chân tới lớp học thì trước hết, chuẩn bị mọi thứ xong, và chỉ ngay sau đó là bắt đầu tranh luận.

 

Tôi được mời đến giờ dạy của Richard Gliv, ở đó ông ta lại nhắc lại lời của huấn luyen viên của ông Genri Kingston : " Richard, chân cậu không có lực !". Điều đó đã chiếm mất một số buổi học và một lượng đáng kể tiền bạc cho đến khi ngài Gliv chuyển được trong tâm sang bên chân phải. Tôi không thể quên câu chuyện khó hiểu đó, và cách ngài Gliv kể rất thành thật. Có điều gì đó tương tự như câu nói: "Hãy chuyển trọng tâm sang chân này !" vậy.

 

Vừa mới hôm qua, tôi đến lớp của Mirrel Villuks, vô địch Canada cùng với Pier Allur thể loại 10 vũ điệu. Chúng tôi chuẩn bị tập một số bước chasse trong quickstep, tôi nghĩ là sẽ bắt đầu từ một số bước cơ bản như quay 4 bước và progressiv chasse. Ở đây lại bắt đầu: "Max, chân cậu chẳng có lực gì cả!"Cô ta quan sát một cách thích thú bước thứ tư của progressiv chasse khi tôi bước hơi sang bên trái bằng chân trái. Các bạn biết không, tại thời điểm này các bạn chuẩn bị đi từ phía ngoài của nam chân phải lên phía trước ở bước thứ 5 và tôi nhầm lẫn lung tung.

 

Do đó phải lưu ý sửa các vấn đề sau đây:

 

1- Nghiêng bên phải: Một cách tự nhiên, tôi không chuyển trọng tâm sang chân trái ở cuối bước thứ 4(chasse)mà vội vàng chuyển sang bước thứ 5. Điều đó dẫn tới việc mất lực ở chân trụ trái và thân sẽ bị đổ về bên phải, làm nữ lúng túng.

2- Phía bên phải bị co lại do phân bố lực không đúng.

3- Tôi thử bước dài hơn từ bên ngoài, càng rối khi chuyển trọng tâm sang chân trái.

4- Tư thế và sự cân bằng bị phá vỡ.

 

Như vậy điều tôi muốn nói là "Chuyển trọng tâm sang chân này" có nghĩa là các bạn cần thực hiện ở tất cả các nhịp đếm(slow- 2, quick- 1 và v. v. . . ) bước lên trước, về sau, sang bên, bước chéo. Kết thúc một nhịp các bạn phải ở vào thế hoàn toàn thăng bằng với toàn bộ lực phải "ở chân này" trước khi chuẩn bị sang bước khác. Điều đó liên quan đến cả hai bên nam và nữ. Các bạn có nắm được không?

 

Nói chung tôi cũng biết là phải như vậy, nhưng chưa bao giờ hiểu được một cách chính xác như ở buổi học sau cùng này của Mirrel.