Trang chủ

Giải trí

Định hướng trên sàn nhảy
Ngày đăng 06/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 296

Viết bởi Chaika

BIỂU ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG

 

(Do không có ký tự Nga nên tạm thời quy định như sau):


LOD- Hướng đường nhảy (mũi tên đứng hướng lên trên)

Against LOD- Ngược hướng đường nhảy(mũi tên đứng hướng xuống dưới)

W- Mặt hướng tường(mũi tên nằm ngang hướng bên phải)

C- Mặt hướng tâm(Mũi tên nằm ngang hướng bên trái)

DW- Theo đường chéo hướng tường(mũi tên chéo hướng lên bên phải)

DC-? Theo đường chéo hướng tâm(mũi tên chéo hướng lên bên trái)

DW against LOD-? Theo đường chéo hướng tường ngược đường nhảy(mũi tên chéo hướng xuống dưới bên phải)

DC against LOD-? Theo đường chéo hướng tâm ngược đường nhảy(mũi tên chéo hướng xuống dưới bên trái)

Việc định hướng được xác định bằng chuyển động tiến và lùi.

Ví dụ:? Giả sử vũ công đứng quay mặt theo hướng đường nhảy( LOD), nếu anh ta chuyển động lùi thì ta nói anh ta chuyển động lưng ngược hướng đường nhảy, nếu anh ta chuyển động tiến , ta nói anh ta chuyển động mặt theo hướng đường nhảy.?
Trên biểu đồ: Đường màu xanh đậm- hướng chính. Đường màu xám nhạt- hướng phụ.?

Tất cả các ký hiệu(viết tắt hoặc đầy đủ) của Alignment trên biểu đồ này đều đã được mọi người công nhận.?

Tất cả các hướng đều quy định cho vị trí của bàn chân chứ không phải vị trí thân.

Thường chúng có cùng hướng, nhưng nếu có sự khác biệt ở góc độ quay của bàn chân và thân, thì hoặc là cho qua hoặc có chỉ dẫn riêng. Ví dụ: Tư thế dạo(Promenade Position)- tài liệu mô tả: "Cặp nhảy thực hiện vũ hình trước khi vào tư thế dạo, chuyển động theo hướng đường nhảy( LOD). Vị trí chân nam theo đường chéo hướng tường (DW), của nữ theo đường chéo hướng tâm(DC). Vị trí thân nam- giữa hướng của DW và W(đường mảnh màu xám), thân nữ - giữa hướng của DC và C(đường xám).

Trên biểu đồ định hướng các bạn có thể thấy rõ các hướng chính(đường xanh đậm) và các hướng phụ(đường xám mảnh). Bất cứ một vũ công mới học nào cũng phải biết và sử dụng tất cả các hướng chính. Các hướng phụ, mà trong các tài liệu thường nêu như là vị trí giữa các hướng chính, được sử dụng chủ yếu cho các vũ công đã có kinh nghiệm.?

Ví dụ:? Chúng ta hãy xem xét động tác "Quay bên phải", các vũ công mới học sẽ thực hiện theo cách(nam)mặt theo DW- đường chéo hướng tường, còn các nam vũ công có kinh nghiệm sẽ bắt đầu bằng vị trí giữa LOD và DW để thực hiện Swing một cách tích cực hơn.

Hiện nay , trong các tài liệu về kỹ thuật thực hiện vũ hình, những bài mô tả tương tự về Alignment rất nhiều. Đó là do các vũ công hiện nay ngày càng có xu hướng xa rời các quy tắc cổ điển về hướng của các vũ hình, vì nguyên tắc định hướng các vũ hình của Dancesport hiện đại có thể so sánh tương tự như phong cách nhạc Rap, nghĩa là các vũ công thực hiện các vũ hình một cách ngẫu hứng, xuất phát từ vị trí tự nhiên của cơ thể trên sàn.

Và cuối cùng. Đồng thời cũng thường có những mô tả vũ hình, trong đó phân biệt hướng trên sàn của hai bàn chân và của thân riêng biệt. Ở những mô tả này có thuật ngữ "điểm"(pointing). Ví dụ như động tác"Same Foot Lunge", được mô tả như sau: "Nam(lưng quay về tường)- trọng tâm trên chân phải, bàn chân phải quay về hướng DC, bàn chân trái điểm theo hướng DC against LOD, thân hướng theo C. Vị trí nữ ở động tác này được xác định là hướng cả hai bàn chân trùng với vị trí against LOD, thân quay về bên trái ở vị trí Dw against LOD. "

Andrey Demenchev