Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Tập huấn "Công tác giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phát triển"
Ngày đăng 16/09/2017 | 08:26 | Lượt xem: 276

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 hôm nay ngày 16/9/2017 trường THTP tổ chức cho toàn thể hội đồng giáo viên tập huấn "Công tác giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phát triển" giúp giáo viên hiểu rõ và nhận thức đúng đắn hơn trong việc dạy hoà nhập trong nhà trường mở ra cơ hội cho trẻ rối loạn phát triển có cơ hội giao lưu với bạn, thể hiện tối đa khả năng của mình cũng như tạo điều kiện cho các em chứng minh được rằng mình cũng có khả năng như mọi trẻ khác bên cạnh đó cũng giáo dục trẻ bình thường có suy nghĩ tích cực hơn, xây dựng lòng nhân ái, lòng nhân hậu và tính vị tha ở trẻ.