Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Tập huấn Tiết đọc thư viện
Ngày đăng 29/09/2019 | 10:21 | Lượt xem: 1640

          Thực hiện kế hoạch số 1643/KH-SGDĐT về xây dựng thư viện thân thiện và phát triển văn hoá đọc cho học sinh tiểu học Thành phố Hải Phòng năm học 2019-2029, hôm nay (28/9/2019) trường Tiểu học Thái Phiên tiếp tục tập huấn cho cán bộ giáo viên về Tiết đọc thư viện giúp giáo viên có kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học. Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu kĩ năng và phong trào đọc sách cho học sinh tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.