Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Tập huấn triển khai hệ thống thông tin quản lý rủi ro, thiên tai
Ngày đăng 21/09/2017 | 02:09 | Lượt xem: 404

         Thực hiện kế hoạch số 964/SGD về công tác quản lí rủi ro thiên tai. Hôm nay, ngày 21/9/2017 PGD & ĐT quận Ngô Quyền tổ chức tập huấn triển khai hệ thống thông tin quản lí rủi ro, thiên tai cho các trường học từ mầm non đến THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên trong toàn quận. Thông qua buổi tập huấn giúp cán bộ quản lí các nhà trường xây dựng "Kế hoạch phòng, chống thiên tai" TRƯỚC khi thiên tai xảy ra phù hợp với thực tiễn của trường và địa phương; "Kế hoạch ứng phó" hiệu quả TRONG khi thiên tai xảy ra; "Kế hoạch khắc phục hậu quả" SAU khi thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó cũng giúp lãnh đạo phòng, sở, bộ GD&ĐT có số liệu và thông tin chính xác của từng trường trong công tác quản lí, báo cáo và xây dựng kế hoạch của ngành.