Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

Chi đoàn trường Tiểu học Thái Phiên tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ Bác”
Ngày đăng 07/06/2020 | 10:22 | Lượt xem: 880

    Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, kế hoạch số 292 - KH/TDTN - BTG của BCH Đoàn thành phố Hải Phòng, thực hiện sự chỉ đạo của BTV Đoàn quận Ngô Quyền và Đoàn phường Cầu Tre, chiều ngày 03/06/2020, Chi đoàn trường Tiểu học Thái Phiên đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ Bác" tới 100% đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.
    Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân; là hoạt động thiết thực tìm hiểu Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...
    Thông qua cuộc thi tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên được tiếp cận những tri thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và về sự phát triển của thành phố Hải Phòng giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện nhiệm vụ, hiến kế cho công tác Đoàn tại địa phương

Dưới đây là một số hình ảnh