Trang chủ

Quá trình hình thành và phát triển

Sơ lược quá trình phát triển của trường Tiểu học Thái Phiên.
Ngày đăng 01/01/1990 | 09:55 | Lượt xem: 1864

Trường được thành lập năm 1960, tiền thân là trường cấp II, III Thái Phiên.
- Từ năm học 1961 - 1962 được tách ra là trường cấp II Thái Phiên
- Từ năm học 1983 - 1984 trường cấp II Thái Phiên được tách thành 2 trường:
+ Trường cấp I, II Thái Phiên
+ Trường cấp I, II Đà Nẵng
- Trường được mang tên trường cấp I, II Thái Phiên
- Từ năm học 1990 - 1991 được chuyển đổi thành trường cấp I Thái Phiên, nay là trường tiểu học Thái Phiên.