Trang chủ

Sở GD&ĐT

Chương trình hoạt động của ngành GD - ĐT Hải Phòng hướng tới ngày CNTT lần thứ tư
Ngày đăng 11/05/2008 | 12:00 | Lượt xem: 203

Năm học 2008-2009 Bộ GD&ĐT lấy chủ đề là năm học CNTT; năm thành phố tiếp tục chủ đề Cải cách hành chính và giải phóng mặt bằnggggmà tin học hoá hành chính là giải pháp quan trọng nhất đối với cải cách hành chính theo hướng xây dựng chính phủ điện tử; năm ngành GD&ĐT Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông vào dạy học và quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ hội nhập, hưởng ứng tích cực năm CNTT của ngành GD&ĐT cả nước

Với tinh thần đó, Chương trình hành động hướng tới ngày Công nghệ thông tin trong GD&ĐT Hải Phòng lần thứ tư gồm các nội dung sau:
1- Củng cố và mở rộng mô hình trường học điện tử
 - Tiếp tục hoàn thiện mô hình trường học điện tử  ở trường THPT Nguyễn Trãi.
 - Mở rộng xây dựng trường học điện tử ở Trường THPT Ngô Quyền, Trường THPT Thái Phiên và một trường THPT ngoài công lập.
- Mỗi phòng giáo dục và đào tạo quận (huyện) lựa chọn, đầu tư xây dựng một trường THCS theo mô hình trường học điện tử.
2- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý ở tất cả các cấp học, ngành học.
 - Tất cả các trường học đều tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học và công tác quản lý.
 - Tất cả các giờ lên lớp thi giáo viên dạy giỏi từ cấp trường đến thành phố đều là giờ học đổi mới phương pháp với sự hỗ trợ của CNTT.
 - Duy trì và đẩy mạnh các công việc quản lý toàn ngành thông qua phần mềm tin học như quản lý cán bộ giáo viên, quản lý thông tin chung nhà trường, quản lý tài chính, quản lý các kỳ thi, kiểm định chất lượng .....
3- Phát triển phong trào sáng tạo phần mềm phục vụ dạy, học và quản lý nhà trường. Tiêu điểm của phong trào là cuộc thi Sáng tạo phần mềm GD-ĐT Hải Phòng lần thứ tư vào cuối năm 2008.
4- Tích cực xây dựng mạng nội bộ, website trường học. Tăng cường khai thác và sử dụng Mạng GD-ĐT Hải Phòng và Internet. Xây dựng thư viện điện tử.
 - Tất cả các trường học đều kết nối, khai thác, sử dụng tốt Internet vào dạy, học và quản lý. Trong đó, 100% trường THPT, TTGDTX, TCCN, CĐ, ĐH kết nối Internet tốc độ cao, băng thông rộng
 - 10% trường mầm non, tiểu học, 30% trường THCS xây dựng được mạng nội bộ. Khuyến khích các trường đã có mạng nội bộ xây dựng website của trường mình.
 - Xây dựng thêm 2 phòng giáo dục và đào tạo quận (huyện) kết nối và làm việc thông qua mạng riêng của phòng.
- Cập nhật thông tin giáo dục đều đặn đảm bảo tính thời sự  lên trang web của ngành tại địa chỉ WWW. HAIPHONG.EDU.VN
 - Thực hiện việc điều hành từ Sở đến phòng Giáo dục đến trường thông tin hai chiều qua mạng, qua hệ thống thư điện tử như lịch công tác tháng, giấy mời họp, công văn chỉ đạo, báo cáo, dữ liệu thi và tuyển sinh ...
 - Triển khai thêm các ứng dụng trên Internet như Học bạ điện tử , Cổng thoại học đườngggg ... ở một số trường THPT.
5- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên
 - 100% cán bộ quản lý các trường học đạt trình độ tin học ứng dụng A trở lên và khai thác sử dụng tốt mạng GD-ĐT Hải Phòng và Internet.
 - 100% giáo viên, nhân viên các trường THPT, TTGDTX, TCCN, CĐ, ĐH 80% giáo viên, nhân viên các trường THCS, 70% giáo viên, nhân viên các trường tiểu học, mầm non đạt trình độ tin học ứng dụng A trở lên và khai thác sử dụng tốt mạng GD-ĐT Hải Phòng và Internet.
 - Tất cả giáo viên các cấp đều biết soạn giáo án điện tửửửử và có ít nhất 20% số tiết lên lớp có ứng dụng CNTT để hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy.
6-Tham gia tích cực và hoàn thành tốt nhất các công việc mà Dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục- SREM triển khai tại Hải phòng.

Năm học 2008-2009 Bộ GD&ĐT lấy chủ đề là năm học CNTT; năm thành phố tiếp tục chủ đề Cải cách hành chính và giải phóng mặt bằnggggmà tin học hoá hành chính là giải pháp quan trọng nhất đối với cải cách hành chính theo hướng xây dựng chính phủ điện tử; năm ngành GD&ĐT Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông vào dạy học và quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ hội nhập, hưởng ứng tích cực năm CNTT của ngành GD&ĐT cả nước.
Những việc làm thiết thực của Chương trình hành động này sẽ được tổng kết đánh giá vào Ngày CNTT lần thứ tư nhằm nâng cao và mở rộng việc ứng dụng CNTT, tiến tới trường học điện tử ở các nhà trường Hải Phòng.
                                                         Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2008
                                      GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
                                                                       (đã ký và đóng dấu)