Trang chủ

Sở GD&ĐT

Lịch thi GV dạy giỏi thành phố năm học 2008- 2009
Ngày đăng 06/02/2009 | 12:00 | Lượt xem: 183

STT

Đơn vị

Ngày bốc bài

Ngày dạy

Địa điểm dạy

1                     

Dương Kinh - Đồ Sơn

06/02/0009 (C)

10,11/02/2009

Ngọc Xuyên

2                     

An Lão - Kiến An

09/02/2009

12,13/02/2009

 

3                     

Kiến Thuỵ

13/02/2009 (C)

17,18/02/2009

 

4                     

Hải An

16/02/2009

19,20/02/2009

 

5                     

Ngô Quyền

20/02/2009  (C)

24,25/02/2009

 

6                     

Tiên Lãng

23/02/2009

26,27/02/2009

 

7                     

Lê Chân

27/02/2009 (C)

03,04/03/2009

 

8                     

Vĩnh Bảo

02/03/2009

05,06/03/2009

 

9                     

Thuỷ Nguyên

06/03/2009 ( C)

10,11/03/2009

 

(Lịch có thể thay đổi vào thời gian cuổi)

 

                                    Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học

 

 

                                   (Đã ký)

 

 

 

Trần Công Dũng