Trang chủ

Sở GD&ĐT

Kế hoạch giao lưu Ngoại ngữ bậc tiểu học thành phố
Ngày đăng 01/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 275

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  246 /SGDĐT-TH

Hải Phòng,  ngày 03 tháng 4  năm 2009

V/v: Kế hoạch giao lưu Olympic ngoại ngữ thành phố.

 

                                                                                               

Kính gửi:

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

- Các trường tiểu học trực thuộc Sở.

 

Thực hiện công văn số 793/BGDĐT-GDTH  ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Olympic Tiếng Anh Tiểu học. Ngày 24 tháng 02 năm 2009, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 128/GDĐT-TH hướng dẫn tổ chức Olympic Tiếng Anh ở cấp quận, huyện đến các phòng Giáo dục và Đào tạo và phát động phong trào để chuẩn bị cho giao lưu cấp thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch giao lưu Olympic cấp thành phố như sau:

I. Thời gian tổ chức: Ngày 07,08 và 12/5/2009.

- Ngày 07/5/2009:

  Sáng  7h30: Khai mạc.

            8h00: Làm bài viết học sinh. Thời gian 40 phút.

            9h30: Giao lưu đồng đội các quận, huyện.

  Chiều 13h30: Giao lưu đồng đội các quận huyện (tiếp)

- Ngày 08/5/2009:  Tiếp tục giao lưu đồng đội các quận, huyện.
Sáng từ 7h30, chiều từ 13h30.

- Ngày 12/5/2009: Thi giảng của giáo viên là các thầy cô giáo có học sinh đạt giải trong giao lưu cá nhân và đồng đội ngày 07,08/5/2009. Sáng từ 7h30, chiều từ 13h30.

II. Địa điểm: trường tiểu học Chu Văn An. Số 69 đường Chu Văn An, quận Ngô Quyền.

III. Hình thức tổ chức

A.Đối với học sinh:

1. Giao lưu cá nhân:

- Mục đích: kiểm tra kỹ năng nghe, đọc, viết

- Thời lượng: 40 phút

- Cơ cấu bài thi gồm 5 phần: Nghe hiểu,  kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu, kỹ năng viết, đố vui.

2. Giao lưu đồng đội:

- Mục đích: Kiểm tra kỹ năng nghe, nói, giao tiếp

- Thời lượng: 30 phút- 35 phút.

- Cơ cấu: Giao lưu tiếp sức đồng đội, lần lượt 6 học sinh tham gia, gồm các nội dung:

 + Hát tiếng Anh (Pháp): 1 tiết mục đơn ca, 1 tiết mục tốp ca. Hát một trong các bài hát trong sách Let's learn English quyển 1,2,3. (Hoặc bài hát trong chương trình tiếng Pháp đối với học sinh tiếng Pháp).

+ Đọc thơ: 1 tiết mục. Đọc 1 trong các bài thơ trong Let's learn English quyển 1,2,3. (Hoặc bài thơ trong chương trình tiếng Pháp đối với học sinh tiếng Pháp).

+ Thi kể chuyện: 1 tiết mục

+ Thi đố vui ngôn ngữ: 1 tiết mục

+ Thi kịch ngắn hoặc hội thoại: 1 tiết mục

B. Đối với giáo viên

- Giáo viên của các đội có học sinh đạt giải trong đợt thi cá nhân, đồng đội ngày 07,08/5/2009 sẽ dạy một tiết dạy theo sách Let's learn English (hoặc tiết dạy tiếng Pháp) có minh hoạ bằng các đồ dùng dạy học.

- Học sinh lớp học của trường tiểu học Chu Văn An do Ban tổ chức sắp xếp.

- Bài dạy của giáo viên theo khối lớp đang dạy và tuần học tại trường. (Nếu là giáo viên tiếng Pháp, học sinh lớp học sẽ là học sinh lớp song ngữ của tiểu học Đinh Tiên Hoàng).  

IV. Nội dung thi

- Chủ yếu gồm 4 chủ điểm chính: You and me, My school, My family, The world around us.

- Từ vựng, các hiện tượng ngữ pháp và cấu trúc câu theo quy định của chương trình.

Đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn các đội tham gia như tinh thần công văn 128/GDĐT-TH và lập danh sách thi của học sinh, giáo viên, gửi về phòng Giáo dục Tiểu học trước 15/4/2009 (gửi kèm email theo địa chỉ: tieuhoc@haiphong.edu.vn).

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền chỉ đạo trường tiểu học Chu Văn An chuẩn bị mọi cơ sở vật chất để tổ chức thành công đợt Giao lưu.

            

           

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH- Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Thị Phương Vinh

 

 

 

 

 

 

 

THỜI GIAN GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘI

(Kèm theo công văn số         /SGDĐT-TH ngày     tháng 3 năm 2009)

 

 

Thời gian

Thứ tự

Quận (Huyện)

Ghi chú

Sáng 07/5/2009

(Từ 9h30)

1

Cát Hải

 

2

Vĩnh Bảo

 

3

Kiến Thuỵ

 

Chiều 07/5/2009

1

Đồ Sơn

 

2

Tiên Lãng

 

3

Dương Kinh

 

4

Hồng Bàng 1

 

5

tiếng Pháp Đinh Tiên Hoàng,

 

Sáng 08/5/2009

1

Lê Chân 1

 

2

Hải An

 

3

An L·o

 

4

Thuỷ Nguyên

 

5

Ngô Quyền 1

 

Chiều 08/5/2009

1

Hồng Bàng 2

 

2

An D­u¬ng

 

3

Kiến An

 

4

Ngô Quyền 2

 

5

Lê Chân 2

 

                                                     

( Lịch có thể thay đổi tuỳ vào diễn biến thực tế)