Trang chủ

Hoạt động Giáo dục

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
Ngày đăng 25/09/2019 | 04:38 | Lượt xem: 69

          Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm thành dịch nguy hiểmdo muỗi đốt và truyền vius Dengue gây nên.
          Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vácxin phòng bệnh.
          Bệnh lây truyền từ người bệnh qua người lành do muỗi Aedes Aegypti, Aedes Albopictus 
          MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT