Trang chủ

Hoạt động Giáo dục

Tiết sinh hoạt Sao đầu năm học 2019 - 2020
Ngày đăng 29/09/2019 | 06:55 | Lượt xem: 75

         Tiết sinh hoạt Sao đầu năm. Các anh chị phụ trách Sao làm quen với các nhi đồng và chia Sao mình phụ trách